Septiky

Místo, kde dochází k zadržení odpadních vod a tím pádem i k jejich předčištění, může být průtočná nádrž, které se říká septik. Tato průtočná nádrž je v podstatě něco jako malá domovní čistírna. Aby nedocházelo k míchání čerstvé odpadní vody s vodou odtékající ze septiku, bývá tento rozdělen přepážkami, takzvanými komorami. Dokáží-li se odpadní vody v septiku zdržet alespoň pět dnů, je účinnost vyčištění odpadní vody asi dvacetiprocentní. Nabízíme vám tříkomorové septiky, které předčí jiné výrobky vynikající kvalitou.
Voda, která opouští septiky, je již bez jakýchkoliv mechanických příměsí. Pamatujte, že tuto vodu ale nesmíte legálně nikam vypouštět ani nesmí nikam zasakovat, pokud není dále dočištěna, například pomocí pískového filtru.

Poradíme

Septiky jedině od nás!